Hössna kyrka i Fjärås Kyrkby

Hantering av gravstenar som är från sjuttonhundratalet i Fjärås Kyrkby och Hössna kyrka.