Röhsska Muséet i Göteborg

Dessa båda fuhundar som står vid entrén till Röhsska Muséet i Göteborg har skulpterats av vår duktige stenkonstnär Aiman Esber här i Uddevalla, en för många okänd person som vi ska vara stolta över i Uddevalla. Han har även gjort den vackra fontänen på Norra Kyrkogården 💕